Статут нашої школи

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Опорний заклад Бродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Бродівської районної ради Львівської області та його філії створений засновником згідно чинного законодавства України на підставі рішення Бродівської районної ради від № 164 від 23.06.2016 р. « Про реорганізацію навчально-виховних закладів». Філії, які увійшли до опорного закладу, шляхом приєднання, а саме:

 • Бовдурівська загальноосвітня школа І ступеня Бродівської районної ради Львівської області
 • , Білявецький НВК ’’загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад’’ Бродівської районної ради Львівської області,
 • Конюшківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бродівської районної ради Львівської області,
 • Станіславчицький НВК ’’загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад’’ Бродівської районної ради Львівської області

1.2.Форма власності – комунальна.

1.3. Юридична адреса. Опорний заклад Бродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Бродівської районної ради Львівської області:

80600, Львівська область, м. Броди вулиця Шкільна,1

телефон (03266) 4-32-23, (03266) 2-77-16

Скорочена назва – ОЗБЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Бродівської районної ради Львівської області.

1.4. Опорний заклад - Бродівська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Бродівської районної ради Львівської є юридичною особою публічного права, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер 25561780. Філія не є юридичною особою. Філії наділяються майном засновника, котрий їх створив, та існують на підставі затвердженого ним положення. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника виконувати функції основної школи.

1.5. Засновником (власником) освітнього округу є Бродівська районна рада Львівської області.

1.6. Головною метою опорного закладу та його філій є забезпечення реалізації права громадян на здобуття безкоштовної повної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями опорного закладу є:

 • створення єдиного освітнього простору;
 • забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного

розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

 • раціональне і ефективне використання наявних ресурсів суб'єктів опорного закладу, їх модернізації.

Головними завданнями опорного закладу, його філій є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховноїроботи.

1.8.Опорний заклад, його філії  у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Статутом опорного закладу.

Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;

ü дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У освітньому окрузі   мова навчання визначається відповідно до ст.

20 Закону України «Про заходи державної мовної політики» .

 • освітньому окрузі можуть формуватись класи з поглибленим вивченням окремих предметів (8-9 класи) та профільні класи (10-11 класи).
   • залежності від запитів дітей, батьків, громадськості, за наявності відповідного програмно-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення профіль навчання (10-11 кл.) та поглиблене вивчення окремих предметів (8-9 кл.) може змінюватись.

1.11. Опорний заклад має право:

  • проходити в установленому порядку державну атестацію;
  • визначати форми, методи і засоби організації навчально-

виховного процесу за погодженням із відділом освіти Бродівської районної державної адміністрації;

  • визначати варіативну частину робочого навчального плану;